کتاب‌باز ؛ معرفی پادکست

کتاب‌باز - جلد پادکست صوتی

کتاب‌باز برای من یک پادکست است، نه یک برنامه تلوزیونی که پادکست هم دارد. از مدت‌ها پیش وقتی به یک پادکست فارسی برمی‌خوردم که از آن خوشم می‌آمد، به نوشتن در موردش در وبلاگ فکر می‌کردم. گاهی به خاطر متوقف‌شدن انتشار، گاهی به خاطر عوض شدن مسیر پادکست و گاهی به خاطر فاصله گرفتن من از موضوع، این یادداشت‌ها نوشته نشد. فکر نمی‌کردم اولین پادکستی که بخواهم در موردش چیزی بگویم، نسبتی با موسیقی نداشته باشد. از طرف دیگر فکر نمی‌کردم که روزی در مورد یک برنامه‌ی صدا و سیما چیزی بنویسم؛ هرچند از دید من کتاب‌باز یک پادکست است.

ادامه خواندن “کتاب‌باز ؛ معرفی پادکست”