چرا آواز می‌خوانی زنجره؟ ؛ معرفی کتاب کودک

چرا آواز می‌خوانی زنجره؟ - تصویر جلد کتاب

پیش از چرا آواز می‌خوانی زنجره؟ هم در مورد کتاب‌های کودک نوشته‌ام. تابه‌حال مهم‌ترین عاملی که باعث انتخاب یک کتاب برای پرداختن در اینجا می‌شود، ارتباط آن با موسیقی است. این کتاب‌ها ممکن است از نظر بقیه جنبه‌ها قوی نباشند. مانند همین کتاب که تصویرسازی‌اش جلوی اینکه یکی از کتاب‌های مورد علاقه من بشود را گرفته است.

ادامه خواندن “چرا آواز می‌خوانی زنجره؟ ؛ معرفی کتاب کودک”