داستان ویدیوی «سال نو شد»

کر کودک کاموا - داستان ویدیوی سال نو شد - ایستگاه اتوبوس

فکر می‌کنم شما که در حال خواندن این یادداشت هستید می‌دانید که کر کودک کاموا از دی‌ماه ۱۳۹۶ کارش را شروع کرد و از دی‌ماه سال بعدش با این نام تازه کارش را ادامه داد. ویدیوی «سال نو شد» هم ویدیویی است که آخرین جلسه تمرین سال، جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷، در محل تمرین گروه ضبط کردیم و در صفحه‌ی اینستاگرام و سایت کر کودک کاموا منتشر کردیم. داستان ویدیوی سال نو شد از یک سال قبلش شروع شد.

ادامه خواندن “داستان ویدیوی «سال نو شد»”