تماس

برای موارد زیر با شماره تلفن گام:گروه آموزگاران موسیقی (02128426123) تماس بگیرید. 

با تلفن گام تماس بگیرید. 02128426123

برای تماس با بهتاش در مورد همین سایت و یا کارهای دیگر، می‌توانید از فرم پایین استفاده‌کنید. لطفاً در صورت ارتباط موضوع با یکی از پروژه‌ها (به عنوان مثال کر کودک کاموا یا پروژه موسیقی شوش) در ایمیل به اسم پروژه اشاره کنید تا منظور شما به درستی منتقل شود. پیام‌ها در صورت نیاز پاسخ، یا به همکاران ارجاع داده می‌شوند.

فرم تماس
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را با استفاده از صفحه کلید فارسی وارد کنید.
این آدرس فقط برای پاسخ به پیام شما استفاده خواهد شد.
در صورت تمایل آدرس وبسایت و صفحاتتان در شبکه‌های اجتماعی را در پایان پیام بنویسید.