ثبت تراکنش‌های مالی آموزشگاه کرج

در اینجا نام شخصی که فرم را پر می‌کند وارد شود. نام فرد پرداخت کننده یا دریافت کننده‌ی وجه در بخش دیگری در پایین وارد می‌شود.
تاریخ تراکنش(Required)
دقت کنید که تاریخ تراکنش مالی مهم است، نه روز پر کردن این فرم.
لطفاً به هیچ وجه مبلغ را به واحدی جز «ریال» وارد نکنید.
لطفاً به هیچ وجه مبلغ را به واحدی جز «ریال» وارد نکنید.
چه کسی پول را پرداخت کرده است؟ اگر نام شخص را نمی‌دانید، نام مغازه یا شرکت یا … را وارد کنید.
پرداخت پول به چه کسی انجام شده است؟ اگر نام شخص را نمی‌دانید، نام مغازه یا شرکت یا … را وارد کنید.
هزینه بابت چه چیزی پرداخت شده است؟ خرید، دستمزد، بدهی بابت چیزی یا …
در این قسمت می‌توانید دلیل انجام تراکنش، فهرست کالا یا خدمات خریداری شده یا هر توضیح دیگری قرار بدهید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 8 MB.
    تصویر فاکتور، رسید پرداخت، رسید دستگاه کارتخوان یا … را اینجا وارد کنید. اگر لازم است بیش از یک فایل بارگذاری کنید.