انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر (ژرمن) – مقدماتی

انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر نشان داده شده در جدول زیر برای فلوت ریکوردر سپرانوی ژرمن است که استفاده از آن در دوره‌های موسیقی کودک بسیار رایج است. برای اطمینان از اینکه فلوت ریکوردر شما ژرمن است، پشت ریکوردر، بالای سوراخ پشت را نگاه کنید اگر حرف «G» نوشته شده‌است، ریکوردر شما ژرمن است و می‌توانید از انگشت گذاری زیر استفاده کنید. اگر حرف «B» نوشته شده بود، ریکوردر شما باروک است و تعدادی از انگشت گذاری ‌های زیر برای ساز شما مناسب نیست.

خرید فلوت ریکوردر ژدمن: برای خرید فلوت ریکوردر از سایت دیجی‌کالا اینجا را کلیک کنید. مدل پیشنهادی من، که انگشت‌گذاری‌های این صفحه روی آن قابل انجام است را می‌توانید از دیجی‌کالا بخرید. (اینجا را کلیک کنید.)

نت‌های نشان داده شده در جدول شامل تنها دو نت از نت‌های دارای علامت‌های عرضی، یعنی فادیز (#F) یا سی‌بمل (Bb) است. آموزش تمام این انگشت گذاری‌ها در دوره موسیقی کودک معمول نیست. ولی گاهی در گروه‌های سنی بالاتر (۱۰ سال یا بالاتر) ممکن است تمام این نت‌ها و حتی به ندرت بیشتر از این نت‌ها آموزش داده شود. بدیهی است که آموزش تعداد بیشتر یا کمتر نت در دوره نشان دهنده سطح دوره یا بچه‌ها نیست. عواملی زیادی می‌تواند باعث شود تمرکز یک کلاس در یک دوره خاص به سمت ریکوردر، زایلوفون، آواز یا سازهای کوبه‌ای بیشتر شود. برای چارت انگشت‌گذاری بقیه نت‌ها صفحه دیگری ساخته‌خواهد شد.

سه سوراخ بالا که در مستطیل جداگانه نشان داده شده‌اند، با انگشتان دست چپ گرفته می‌شوند و چهار سوراخ پایین با انگشتان دست راست. سوراخ پشت که به تنهایی در کنار سه سوراخ بالا نشان داده شده‌است، با انگشت شست دست چپ گرفته می‌شود.

جدول انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر سپرانو ژرمن

C

دوی بزرگ
دوی اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت دو در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D

ر بزرگ
ر اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت ر در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

E

می بزرگ
می اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت می در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

F

فا بزرگ
فا اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
فا - انگشت گذاری فلوت ریکوردر

#F

فادیز بزرگ
فادیز اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
فادیز - انگشت گذاری فلوت ریکوردر

G

سل بزرگ
سل اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت سل در فلوت ریکوردر باروک و ژرمن - سپرانو و تنور

A

لای بزرگ
لای اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری لا دو در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور (و سپرانو ژرمن)

Bb

سی‌بمل بزرگ
سی‌بمل اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت لا دیز یا سی بمل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور ( و در ریکوردر سپرانو ژرمن)

B

سی بزرگ
سی اکتاو اول

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت سی در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور ( و در ریکوردر سپرانو ژرمن)

‘C

دوی کوچک
دو اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت دو اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

‘D

ر کوچک
ر اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت ر اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

‘E

می کوچک
می اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت می اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

‘F

فای کوچک
فای اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
فا بالا - انگشت گذاری فلوت ریکوردر

‘#F

فادیز کوچک
فادیز اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
فادیز بالا - انگشت گذاری فلوت ریکوردر

‘G

سل کوچک
سل اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت سل اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

‘A

لای کوچک
لای اکتاو دوم

MusicSheetViewerPlugin 4.1
انگشت گذاری نت لا اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور


از مجموعه گفتارهای آموزشی : این مجموعه برای آموزش منظم و یا مراجعه‌های گاه‌به‌گاه والدین کودکانِ حاضر در دوره‌های موسیقی کودک طراحی شده‌است. این مقالات کوتاه آموزشی به مرور افزایش و بهبود خواهند یافت. در صورت نیاز به آموزش عناوینی که اکنون در سایت موجود نیست، مشاهده ایراد و یا تمایل به ارایه پیشنهاد از صفحه ارتباط با من استفاده نمایید.

برای مطالعه بیشتر در زمینه تئوری موسیقی می‌توانید به کتاب مصطفی‌کمال پورتراب با نام «تئوری موسیقی» (لینک خرید) یا کتاب «تئوری بنیادی موسیقی» نوشته پرویز منصوری (لینک خرید) مراجعه کنید. کتاب تئوری بنیادی موسیقی که من ترجیحش می‌دهم، ممکن است در نوبت‌های مختلف چاپ رنگ جلدش عوض شود. این نسخه‌ها با هم تفاوتی ندارند.

بایگانی گفتارهای آموزشی

ساختار گفتارهای آموزشی سایت در حال تغییر و بهبود است. این تغییرات برای ایجاد سهولت گسترش و افزایش این گفتارها و همینطور دسترسی آسانتر مخاطبان در حال انجام است. به مرور همه‌ی گفتارها به این بخش افزوده خواهند شد.