راهنمای انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر سپرانو و تنور

توجه: « راهنمای انگشت گذاری فلوت ریکوردر سپرانو و تنور » تنها به شیوه‌ی انگشت‌گذاری باروک می‌پردازد. اگر از والدین هنرجویان دوره‌ی موسیقی کودک هستید، به احتمال زیاد از انگشت‌گذاری ژرمن استفاده می‌کنید. در این صورت به صفحه‌ی انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر ژرمن مراجعه کنید.

راهنمای انگشت گذاری فلوت ریکوردر سپرانو و تنور؛ علاقه‌مندان جدی‌تر فلوت ریکوردر را در نظر داشته‌است. افرادی که فلوت ریکوردر را به عنوان یک ساز تخصصی جدی می‌بینند. نه مثل کلاس‌های موسیقی کودک که از آن به عنوان ابزاری آموزشی برای رسیدن مفاهیم و نغمه‌های مورد نظر مدرس استفاده می‌شود.

تا پیش از این راهنمای انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر ژرمن و همینطور راهنمای مقدماتی انگشت‌گذاری فلوت ریکوردر باروک روی سایت قرار گرفته بود. عموم استفاده‌ی این راهنما‌ها در کلاس‌های موسیقی کودک است.

لازم است یادآوری کنم که انگشت‌گذاری‌های آورده شده در اینجا همه‌ی انگشت‌گذاری‌های فلوت ریکوردر نیستند. جز اینکه فلوت ریکوردرهای آلتو، باس و سپرانینو انگشت‌گذاری دیگری دارند، انواع دیگری از فلوت ریکوردر (منظور چوبی‌ست، نه پلاستیکی‌های آموزشی کودکان) موجود است که منطق ساخت دیگر و در نتیجه انگشت‌گذاری متفاوتی دارند. از آن گذشته برای مثال برای تریل، انگشت‌گذاری‌های دیگری وجود دارد. اگر آنقدر به فلوت ریکوردر علاقه‌مند هستید که می‌خواهید بیش از چیزی که اینجاست بدانید، توصیه می‌کنم وقتتان را هدر ندهید؛ مستقیم پیش کسی مثل «فرهود بیگلربیگی» بروید و آموزش جدی ببینید. «فرهود بیگلربیگی»، اجراها و فعالیت‌هایش، خود شاهدی زنده به این ادعاست که این ساز بسیار جدی و تخصصی‌ست، هم سطح سازهای دیگر. پس گمان نکنید که با یک ابزار صرف آموزش کودکان روبه‌رو هستید.

شیوه‌ی استفاده از راهنمای انگشت گذاری فلوت ریکوردر سپرانو و تنور

شکل نمودار حفره‌های فلوت ریکوردر در اینجا شامل دو مستطیل است. دایره‌ی بیرون این دو مستطیل نشان‌دهنده حفره‌ی پشت ریکوردر است. مستطیل بالا که سه حفره دارد نشان دهنده‌ی سه حفره‌ی بالایی ریکوردر است. به این خاطر این سه از بقیه جدا شده‌اند که آنها را با دست چپ می‌گیریم. (چرا؟) مستطیل پایین چهار حفره‌، ۲ حفره‌ی معمولی و ۲ حفره‌ی جفتی دارد. حفره‌های مستطیل پایین را با دست راست می گیریم.

حفره‌ی پشت در مواردی نیمه‌سیاه شده‌است. این علامت به این معنی‌ست که در انگشت‌گذاری این نت‌ها مقدار کمی از این حفره را باز می‌گذاریم. گاهی به این شیوه انگشت‌گذاری حفره‌ی پشت، انگشت‌گذاری اکتاو هم گفته می‌شود. چون اولین بار در اکتاو دوم کاربرد پیدا می‌کند.

در مواردی پایین نمودار یک ضربدر گذاشته شده‌است. این ضربدر به این معنی‌ست که باید دهانه‌ی انتهایی ساز را با زانو (و یا با کلید مخصوص پوشاندن دهانه) بپوشانیم.

نت مورد نظر
انگشت گذاری

C

دو
اکتاو اول

نت دو روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت دو در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

C#/Db

دودیز یا ربمل
اکتاو اول

نت دو دیز یا ر بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت دو دیز یا ر بمل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D

ر
اکتاو اول

نت ر روی پنج خط حامل با کلید سل

انگشت گذاری نت ر در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D#/Eb

ر دیز یا می‌بمل
اکتاو اول

نت ر دیز و می بمل روی پنج خط حامل با کلید سل

انگشت گذاری نت ر دیز یا می بمل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

E

می
اکتاو اول

نت می روی پنج خط حامل با کلید سل

F

فا
اکتاو اول
[ریکوردر باروک]

نت فا روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت فا در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

F#/Gb

فادیز
اکتاو اول
[ریکوردر باروک]

نت فا دیز و سل بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت فا دیز یا سل بمل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

G

سل
اکتاو اول

نت سل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

G#/Ab

سل‌دیز یا لابمل
اکتاو اول

نت سل دیز و لا بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سل دیز یا لا بمل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

A

لا
اکتاو اول

نت لا روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری لا دو در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

A#/Bb

سی بمل
اکتاو اول

نت لا دیز و سی بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت لا دیز یا سی بمل در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

B

سی
اکتاو اول

نت سی روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سی در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنورانگشت گذاری جایگزین نت سی در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

C

دو
اکتاو دوم

نت دو روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت دو اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

C#/Db

دودیز یا ربمل
اکتاو دوم

نت دو دیز و ر بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت دو دیز اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D

ر
اکتاو دوم

نت ر روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت ر اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنورانگشت گذاری جایگزین نت ر اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D#/Eb

ردیز یا می‌بمل
اکتاو دوم

نت ر دیز و می بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت ر دیز اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

E

می
اکتاو دوم

نت می روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت می اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

F

فا
اکتاو دوم
[ریکوردر باروک]

نت فا روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت فا اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

F#/Gb

فا
اکتاو دوم

نت فا دیز و سل بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت فادیز یا سل بمل اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

G

سل
اکتاو دوم

نت سل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سل اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

G#/Ab

سل‌دیز یا لابمل
اکتاو دوم

نت سل دیز و لا بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سل دیز یا لا بمل اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

A

لا
اکتاو دوم

نت لا روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت لا اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

A#/Bb

لادیز یا سی‌بمل
اکتاو دوم

نت لا دیز و سی بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت لا دیز یا سی بمل اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

B

سی
اکتاو دوم

نت سی روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سی اکتاو دوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

C

دو
اکتاو سوم

نت دو روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت دو اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

C#/Db

دودیز یا ربمل
اکتاو سوم

نت دو دیز و ر بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت دو دیز یا ر بمل اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D

ر
اکتاو سوم

نت ر روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت ر اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

D#/Eb

ردیز یا می‌بمل
اکتاو سوم

نت ر دیز و می بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت ر دیز یا می بمل اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

E

می
اکتاو سوم

نت می روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت می اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

F

فا
اکتاو سوم

نت فا روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت فا اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

F#/Gb

فادیز یا سل‌بمل
اکتاو سوم

نت فا دیز و سل بمل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت فا دیز یا سل بمل اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور

G

سل
اکتاو سوم

نت سل روی پنج خط حامل با کلید سلانگشت گذاری نت سل اکتاو سوم در فلوت ریکوردر باروک - سپرانو و تنور