فرم مشاغل والدین (و نزدیکان) هنرجویان

طی سال‌ها کار با تجربه به این نتیجه رسیده‌ایم اگر برای تهیه‌ی مایحتاج کلاس، آموزشگاه و یا دفتر به والدین هنرجویان مراجعه کنیم، همیشه با کیفیت‌ترین نتیجه ممکن حاصل می‌شود. به هر حال والدین هنرجویان، مدرسان و مدیر مجموعه طی مدتها ارتباط منظم به نوعی خانواده‌ای تشکیل می‌دهند. همه می‌دانیم اگر برای منظوری به اعضای خانواده‌مان مراجعه کنیم، نسبت به دیگران نتیجه‌ی بهتری می‌گیریم.

از سوی دیگر اگر بخواهیم از نظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، مراجعه به رقبای شغلی والدین هنرجویان برای تامین مایحتاج، نوعی کمک کردن به آنهاست برای رقابت با والدین هنرجویان خودمان. و منطقی‌ست که ما نمی‌خواهیم چنین کاری کنیم. حتی اگر فقط مالی به موضوع نگاه کنیم، به نفع مجموعه است که والدین هنرجویان در کارشان موفق‌تر از رقیبانشان باشند. از سمت دیگر در مقابل موضوع شهریه با طلبکار کردن هنرجو برای کمکی که گرفته‌ایم، عملاً گردش نقدی کاهش پیدا می‌کند و می‌دانیم که این به نفع دو طرف است.

خلاصه تصمیم گرفتیم بانک اطلاعاتی از والدین (و نزدیکان) هنرجویان و مشاغلشان بسازیم، تا در وقت نیاز به شما مراجعه کنیم.

"*" بخش‌هایی را نشان می‌دهد که حتماً باید پر شوند.

عنوان رسمی شغل شما در حال حاضر چیست؟
در این قسمت نام هنرجوی آقای بهتاش داورپناه که با او نسبت دارید را وارد کنید.
پدر، مادر، برادر، خواهر، خاله، عمو، دایی، پدربزرگ، مادربزرگ و …
برای تماس در مورد موضوعات کاری
ساعاتی از روز که می‌توانیم در مورد مسائل کاری با شما تماس بگیریم.
شامل دانش، مهارت و محصولاتی که امکان ارایه‌ی آن را دارید.