صفحه والدین – کلاس‌های بهتاش داورپناه

روند ایجاد و به روز رسانی صفحات ویژه والدین کودکان هنرجوی دوره‌های موسیقی کودک بهتاش داورپناه متوقف شده‌است. برای سهولت کار والدین، برای هر کلاس یک گروه در برنامه‌های پیام‌رسان ایجاد شده‌است. لطفاً اگر از والدین هستید و به گروه مربوط به والدین کلاس فرزندتان دسترسی ندارید، به مدرسان کلاس اطلاع دهید و یا با شماره تلفن گام تماس بگیرید.