فرم رزرو هنرجویان جدید

این فرم رزرو ثبت نام برای هنرجویان آینده است تا طبق آن برای تشکیل کلاس‌های تازه با آنها تماس گرفته شود.

"(ضروری)" بخش‌هایی را نشان می‌دهد که حتماً باید پر شوند.

لطفاً از حروف فارسی استفاده کنید.
تاریخ تولد هنرجو(ضروری)
تاریخ تولد هنرجو برای تقسیم‌بندی سنی کلاس‌ها الزامی‌ست.
برای تماس و اطلاع رسانی از این شماره‌تلفن استفاده خواهد شد.
شهر(ضروری)
کلاس‌های هنرجویان خارج از ایران به صورت آنلاین و در پلتفرم زوم برگذار می‌شود.
در صورت لزوم توضیح دهید. برای مثال در صورتی که با معرفی هنرجویان سابق با ما آشنا شده‌اید، ذکر نام هنرجو به ما کمک می‌کند.